28 Haziran 2019 07:20
HANGİ HALLERDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR?

HANGİ HALLERDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR?

İhbar tazminatını akdi feshetmek isteyen taraf karşı tarafa ödemek zorunda kalabilmektedir. Bu yerine göre işveren yerine göre işçi olabilir. Buna göre; 1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince, iş sözleşmelerinin feshinde ihbar sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde/ihbarda bulunulması zorunludur. İşveren İş Kanunun 25. maddesine giren derhal fesih halleri dışında bu ihbarı yapmak zorundadır. İşten kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden çalışan da sağlık

28 Haziran 2019 07:14
İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İş sözleşmesi sonlandırılırken, iş sözleşmesinin işyerinde devam ettiği süreye göre, sözleşmeyi sona erdirmek isteyen tarafın (işçi veya işveren) diğer tarafa en az İş Kanunun 17. Maddesinde belirtilen süreler kadar evvelinden bu sona erdirme iradesini bildirmesi gerekmektedir. İşte sona erdirmeye dönük bu iradesini en az Kanunda belirtilen süreler kadar evvelinden karşı tarafa bildirmeyen (ihbar etmeyen) ve sözleşmeyi hemen sona erdiren tarafın karşı tarafa ödemesi gereken tazminata

28 Haziran 2019 07:09
KIDEME ESAS ÜCRETİN KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER VARDIR?

KIDEME ESAS ÜCRETİN KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER VARDIR?

Kıdem tazminatına esas ücretin hesabında çıplak ücret dışında pek çok ücret eki de dikkate alınmaktadır. Çalışanın temel ücreti (çıplak ücreti) dışındaki süreklilik arz eden tüm hakları; yol ve yemek ödemeleri, istisnai ödeme olmamak kaydıyla yapılan ikramiye ödemesi, primler, kar payı/jestiyon ödemeleri, yakacak yardımı, bayram ödemesi veya erzak tutarı, çocuk yardımı gibi işyerindeki teamüllere göre veya iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmiş olan bir anlamda da sürekli

28 Haziran 2019 07:05
KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE DAHİL EDİLEN ÖDEMELER NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN ÜCRETE DAHİL EDİLEN ÖDEMELER NELERDİR?

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Dahil Edilen Ödemeler Nelerdir? Çalışanın temel ücreti (çıplak ücreti) dışındaki süreklilik arz eden tüm hakları; yol ve yemek ödemeleri, istisnai ödeme olmamak kaydıyla yapılan ikramiye ödemesi, primler, kar payı/jestiyon ödemeleri, yakacak yardımı, bayram ödemesi veya erzak tutarı, çocuk yardımı gibi işyerindeki teamüllere göre veya iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmiş olan bir anlamda da sürekli denilebilecek bir teşvik amacı gütmeyen