29 Haziran 2019 08:03
NET ÜCRET BRÜT  ÜCRET NEDİR? NETTEN BRÜTE BRÜTTEN NETE  HESAPLAMA NEDEN YAPILIR?

NET ÜCRET BRÜT ÜCRET NEDİR? NETTEN BRÜTE BRÜTTEN NETE HESAPLAMA NEDEN YAPILIR?

Net Ücret ; Çalışana her türlü kesintilerden sonra doğrudan ödenecek ücrettir. Brüt Ücret ise; İşveren bakımından toplam maliyettir; bu nedenle vergi, prim ve benzeri kesintiler de brüt ücrete dahildir. İş Hukuku hesaplamaları prensip olarak önce brüt tutar üzerinden yapılır. Sonra Çalışanın durumuna, koşullarına göre ilgili mevzuata göre vergi ve prim yüklerinden arındırılarak Net'e dönüştürülür ve Çalışana Net Ücret (maaş) ödenir.

28 Haziran 2019 08:22
PART TİME KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI SÖZLEŞMEYLE ÇALIŞANLARIN İZİN HAKLARI NELERDİR?

PART TİME KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI SÖZLEŞMEYLE ÇALIŞANLARIN İZİN HAKLARI NELERDİR?

İş Kanunu’na göre yıllık izin bakımından tam süreli çalışanlar ile kısmi süreli çalışanlar veya çağrı üzerine çalışanlar arasında bir ayrım yapılması mümkün değildir. Kanunda böyle bir ayrım yoktur. Yönetmelik de bu düzenlemeyi açıkça yapmıştır. Part time veya çağrı üzerine çalışanların yıllık izinleri hesaplanırken; o ana kadar fiilen çalıştığı günler toplanarak hesap yapılamaz.

28 Haziran 2019 08:17
MEVSİMLİK İŞTE YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

MEVSİMLİK İŞTE YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Mevsimlik iş yılın belli zamanlarında devam eden, birden çok yıla yayılabilen, belirli süreli yada belirsiz süreli olabilen bir iş ilişkisi türüdür. Yargıtay’ın bazı kararlarına göre eğer mevsim kesintisiz olarak 11 aydan fazla sürmekte ise, o iş mevsimlik olma özelliğini kaybetmektedir.

28 Haziran 2019 08:08
İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİ VE HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE YILLIK İZİN ÜCRETİ VE HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

İş sözleşmesinin fesih, belirli sürenin sona ermesi, ölüm veya karşılıklı anlaşma gibi sona erdiği tüm durumlarda işçi kullanmadığı yıllık izinlerine karşılık gelen ücrete hak kazanır. İş sözleşmesinin sona ermesi, yıllık ücretli iznin fiilen kullanılması zorunluluğunun istisnasını teşkil etmektedir. Zira bu durumda, iş ilişkisi devam ederken kullanılamayan bir hakkın bedelinin çalışana ödenmesi gündeme gelmektedir.