Hesap sihirbazı, iş akdini sona erdirme anında doğan sona ermeye bağlı işçilik hakları veya iş hukuku ile ilgili diğer pek çok hesaplamayı kullanıcının gireceği veriler ile hesaplayan, ödenmesi gereken tüm vergileri hesaplayarak net sonuçları ve vergileri ayrı ayrı gösteren, İşverenin daha evvel çalışana ödediği avansların faizleriyle birlikte normal ödeme gününde ödenecek tutardan mahsubu gibi pek çok hesap işlemini girdiğiniz bilgilere göre hesaplayarak doğru sonuçları veren bir hesap işlemcisidir.

Normal çalışma kesintisiz çalışma şekilleri yanında, bir işverene bağlı birden çok kez çalışmada hizmet süresinin birleştirilmesi/birleştirilmemesi, mevsimlik çalışma özelliğinin ayrıca dikkate alınması gibi konunun uzmanları tarafından yürütülebilen karmaşık hesaplama fonksiyonlarını da içerir.

Sizin yapacağınız tek şey doğru verileri girmek ve hesaplamayı uzmanlarca dizayn edilmiş olan sihirbaza bırakmaktır.

Hesabı sihirbaz yapsın, zamanınız size kalsın!