28 Haziran 2019 08:22
PART TİME KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMAYA VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI SÖZLEŞMEYLE ÇALIŞANLARIN İZİN HAKLARI NELERDİR?

İş Kanunu’na göre yıllık izin bakımından tam süreli çalışanlar ile kısmi süreli çalışanlar veya çağrı üzerine çalışanlar arasında bir ayrım yapılması mümkün değildir. Kanunda böyle bir ayrım yoktur. Yönetmelik de bu düzenlemeyi açıkça yapmıştır.

Part time veya çağrı üzerine çalışanların yıllık izinleri hesaplanırken; o ana kadar fiilen çalıştığı günler toplanarak hesap yapılamaz. Bu tür iş sözleşmesi ile çalışan işçinin işe giriş tarihinden itibaren kıdemi ve izin süresi tam olarak hesaplanır.

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.