28 Haziran 2019 07:20
HANGİ HALLERDE İHBAR TAZMİNATI ÖDENİR?

İhbar tazminatını akdi feshetmek isteyen taraf karşı tarafa ödemek zorunda kalabilmektedir. Bu yerine göre işveren yerine göre işçi olabilir. 

Buna göre; 

1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince, iş sözleşmelerinin feshinde ihbar sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde/ihbarda bulunulması zorunludur. İşveren İş Kanunun 25. maddesine giren derhal fesih halleri dışında bu ihbarı yapmak zorundadır. İşten kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden çalışan da sağlık kuralları, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya mücbir sebeple yapılan haklı fesih dışındaki işten ayrılmalarda işverene bildirim süreleri dikkate alınarak yazılı bildirimde bulunmak durumundadır.

2. Çalışanın kendi isteğiyle istifa etmesi işten ayrılması durumunda, belirtilen nedenler dışında bir gerekçe ile gerçekleşmesi ve işçinin bildirim süresine uymadan işi bırakması halinde işverenine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Çalışandan ihbar tazminatı talep etme kararı işverenin takdirindedir. Ancak, işçinin askerlik, kadın işçinin evlenmesi ve emeklilik nedeniyle yapılan fesihlerde işçinin ihbar öneli verme yükümlülüğü yoktur. 

3.Aynı şekilde işverenin bildirim kuralına uymaması halinde çalışan da İşverenden ihbar tazminatı talep edebilir. 

4.İş Sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması halinde ihbar tazminatı ödenmektedir. İş sözleşmesi belirli süreli ise ihbar tazminatı doğmaz.

5. İş sözleşmeleri;

a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. İşçi ya da işveren bildirim süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

6.Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Bu durumda ihbar süresi verilmesi gerekmediğinden ihbar tazminatı ödenmesi de söz konusu olmamaktadır. .