28 Haziran 2019 07:45
EŞİTLİK VE AYRIMCILIK İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI NEDİR ?

EŞİTLİK VE AYRIMCILIK İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI NEDİR ?

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı hareket etmesinin veya ayrımcılık yapmasının yaptırımı İş Kanunu’nun 5. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Eşit davranma ilkesinin, iş akdinin devamı ya da sona ermesinde ihlal edilmesi halinde ihlale maruz kalan işçi dört aya kadar ücreti tutarında bir tazminat talep edebilecektir; tazminata esas ücret işçiye ödenen son temel (çıplak) brüt ücretidir. Bu tazminattan “ayrımcılık tazminatı” olarak da bahsedilebilmektedir.

28 Haziran 2019 07:42
SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR?

SENDİKAL TAZMİNAT NEDİR?

Sendikal Tazminat bir çalışanın iş sözleşmesinin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesine aykırı olarak sendikal faaliyette bulunması nedeniyle sona erdirilmesi halinde işçiye ödenen ve en az bir yıllık maaşı tutarındaki tazminata verilen addır. Sendikal Tazminat, sendika üyeliği özgürlüğü ve sendikal faaliyete katılma güvencesinin ihlalinin bir yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

28 Haziran 2019 07:35
İHBARA ESAS ÜCRETİN KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER VARDIR?

İHBARA ESAS ÜCRETİN KAPSAMINDA HANGİ ÖDEMELER VARDIR?

İhbara esas ücretin kapsamında aynen kıdem gibi çıplak ücret yanında pek çok ücret eki de dikkate alınır. Çalışanın çıplak ücreti (temel ücreti) dışındaki süreklilik arz eden tüm hakları; yol ve yemek ödemeleri, istisnai ödeme olmamak kaydıyla yapılan ikramiye ödemesi, primler, kar payı/jestiyon ödemeleri, yakacak yardımı, bayram ödemesi veya erzak tutarı, çocuk yardımı gibi işyerindeki teamüllere göre veya iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmiş olan bir anlamda da sürekli

28 Haziran 2019 07:29
İHBAR TAZMİNATININ VE SÜRELERİNİN HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

İHBAR TAZMİNATININ VE SÜRELERİNİN HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

İhbar Tazminatı, sürekli bir işe ilişkin belirsiz süreli iş süreli iş sözleşmesinin yasada asgari olarak öngörülmüş olan ihbar (bilirim) sürelerine uyulmaması halinde bu usulsüz feshe maruz kalan tarafa ödenen miktarı kanun ile belirlenmiş olan ve zarar şartına bağlı olmayan bir tazminattır. İşveren gibi işçi de akdin feshinde bildirim sürelerine uymak zorundadır. Yani ihbar sürelerine uyulma zorunluluğu karşılıklıdır.