28 Haziran 2019 08:05
YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR?

YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR?

Çalışanın İş Kanunun 57. Maddesine göre yıllık izne çıkmadan evvel ve izin süresi kadar çıplak ücreti üzerinden peşin avans şeklinde ödenen; ya da; Kanunun 59. Maddesine göre iş akdinin sona ermesi halinde ise, yine son çıplak maaşı üzerinden ve sözleşmesi devam ederken hak ettiği halde kullanmadığı tüm izinlerin karşılığında ödenen tutara verilen addır.

28 Haziran 2019 07:51
KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre kötü niyet tazminatı“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminat” olarak tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye rağmen hangi hallerin kötüniyetli sayılacağı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmemiştir. Ancak Kanunun gerekçesine baktığımızda kanun

28 Haziran 2019 07:49
İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir işçinin işe iade talebinin mahkeme tarafından dinlenebilmesi için iş güvencesi kapsamında olması gerekmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar; * İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılması, * İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması, * İşçinin en az 6 ay kıdeminin olması,.

28 Haziran 2019 07:47
İŞE İADE TAZMİNATI NEDİR?

İŞE İADE TAZMİNATI NEDİR?

İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir. İşte, işverenin, Mahkeme kararına uymayarak işçiyi işe almaması nedeniyle ödemek zorunda kalacağı ve yine Mahkeme kararında açıkça belirtilen dört aylık boşta geçen süreler tazminatı ile dört aydan