28 Haziran 2019 08:05
YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR?

YILLIK İZİN ÜCRETİ NEDİR?

Çalışanın İş Kanunun 57. Maddesine göre yıllık izne çıkmadan evvel ve izin süresi kadar çıplak ücreti üzerinden peşin avans şeklinde ödenen;

28 Haziran 2019 07:51
KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre kötü niyet tazminatı“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenen tazminat” olarak tanımlanmıştır.

28 Haziran 2019 07:47
İŞE İADE TAZMİNATI NEDİR?

İŞE İADE TAZMİNATI NEDİR?

İşçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın keyfi olarak feshedilmesi halinde işçi tarafından işveren aleyhine açılabilen işe iade davası neticesinde, Mahkemece bu geçersizliğin tespit edilmesi halinde feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmektedir.