27 Haziran 2019 17:03
PART TİME KISMİ SÜRELİ İŞ AKİTLERİNDE KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

Part time iş sözleşmelerinde kıdem ve kıdem hesaplamanın özellikli bir yanı var mıdır?

Part Time iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı, işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin sona erdiği tarihe kadar her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında, aşan zaman için ise oranlama yapılarak hesaplanacaktır. Bu nedenle kısmi süreli hizmet akdine istinaden çalıştırılan bir işçinin kıdeminin hesaplanmasında hizmet akdin başlangıç ve bitişi arasında geçen sürenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Yani, part time çalışan bir işçinin kıdem süresini hesabı ile tam zamanlı çalışan bir işçinin kıdem süresinin hesabı arasında prensip olarak bir fark bulunmamaktadır. Sonuç olarak, part time çalışma süresi kıdem tazminatına esas sürenin hesabında değil, yani kıdeme esas ücretin hesabında dikkate alınmış olur. 

Kıdem tazminatına esas ücretin nasıl hesaplanacağı hususunda Kanunda açık bir düzenleme hüküm bulunmamakla beraber kısmi süreli hizmet akdine tabi olarak çalışan bir işçinin tazminata esas bir günlük ücreti bulunurken 30 günlük süre içindeki çalışması karşılığında hak ettiği toplam ücretin otuza bölünmesi suretiyle bulunan tutar esas alınır ve bunun 30 katı bir yıllık kıdem tazminatını oluşturur. Belirtilen ücretin kıdem tazminatına esas tavan sınırı aşmaması kaydıyla 30 günlük tutarı 1 yıl için ve her yıl sayısı kadar olmak üzere hesaplanacak artık yıl da bu şekilde belirlenecektir.