28 Haziran 2019 07:01
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilecek bazı önemli hususları hatırlamak gerekir.

Bunlar;

1. Bir yılın altında çalışma süreleri için kural olarak kıdem tazminatı hesaplanmaz.  Bir yılın hesabında çalışılan ve çalışılmış gibi sayılan haller birlikte dikkate alınır, başka bir deyişle toplanır.

2. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle sona ermesi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

3. Bir yıldan artan sürelerde (ay ve günler) oranlanarak hesaplamaya dahil edilir.

4. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanında, ücret eki olan ve ücretle birlikte düzenli olarak kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak ve ücretle birlikte ödenmek koşulu ile ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. 

Bir yıl içinde ödenen ancak ücretten bağımsız olan diğer ödemelerin ise yıllık toplamının ücret ödeme periyoduna paralel ortalaması dikkate alınır. Örneğin yılda birkaç kez ödenen ikramiye, bir kez ödenen aile yardımı, bir kez ödenen yakacak yardımının bir yıllık toplamının (aylık ödenen ücrette) bir güne düşen tutarı tazminata esas ücretin hesabında günlük brüt ücrete eklenir. Ancak son kez yapılan ödemeye esas ücret artmış ise bu durumda kıdem tazminatının son ücret üzerinden ödeneceğine ilişkin ana kural uyarınca ek ödemelerin bir günlük tutarının da artmış olan ücret üzerinden hesaplanması uygun olacaktır. 

5. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlıdır. Yani işveren daha fazlasını ödemeye zorlanamayacağı gibi, ödemesi halinde tavana kadar geçerli olan gelir vergisi istisnası aşan kısım için geçerli değildir. Ancak, işverenin tavanı aşan ödeme yapmasına bir engel bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı tavanı her yıl iki kez altı aylık dönemler için belirlenir.