İş Akdinin Sona Ermesinde Yıllık İzin Ücreti

Çalışanın İş Kanunun 57. Maddesine göre yıllık izne çıkmadan evvel ve izin süresi kadar çıplak ücreti üzerinden peşin avans şeklinde ödenen; ya da; Kanunun 59. Maddesine göre iş akdinin sona ermesi halinde ise, yine son çıplak maaşı üzerinden ve sözleşmesi devam ederken hak ettiği halde kullanmadığı tüm izinlerin karşılığında ödenen tutara verilen addır.


Akdin Sona Ermesinde Yıllık İzin Ücreti ve Hesaplama Prensipleri Nelerdir?

İş sözleşmesinin fesih, belirli sürenin sona ermesi, ölüm veya karşılıklı anlaşma gibi sona erdiği tüm durumlarda işçi kullanmadığı yıllık izinlerine karşılık gelen ücrete hak kazanır. İş sözleşmesinin sona ermesi, yıllık ücretli iznin fiilen kullanılması zorunluluğunun istisnasını teşkil etmektedir.
Tümünü Oku


Fasılalı Çalışmalarda Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’nun 54. maddesi çerçevesinde, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir.
Tümünü Oku


Mevsimlik İşte Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Mevsimlik iş yılın belli zamanlarında devam eden, birden çok yıla yayılabilen, belirli süreli yada belirsiz süreli olabilen bir iş ilişkisi türüdür. Yargıtay’ın bazı kararlarına göre eğer mevsim kesintisiz olarak 11 aydan fazla sürmekte ise, o iş mevsimlik olma özelliğini kaybetmektedir.
Tümünü Oku


Part Time/Kısmi Süreli Çalışmaya veya Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı Sözleşmeyle Çalışanların İzinler Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’na göre yıllık izin bakımından tam süreli çalışanlar ile kısmi süreli çalışanlar veya çağrı üzerine çalışanlar arasında bir ayrım yapılması mümkün değildir. Kanunda böyle bir ayrım yoktur. Yönetmelik de bu düzenlemeyi açıkça yapmıştır.
Tümünü Oku