28 Haziran 2019 07:01
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA PRENSİPLERİ NELERDİR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilecek bazı önemli hususları hatırlamak gerekir. Bunlar; 1. Bir yılın altında çalışma süreleri için kural olarak kıdem tazminatı hesaplanmaz. Bir yılın hesabında çalışılan ve çalışılmış gibi sayılan haller birlikte dikkate alınır, başka bir deyişle toplanır.

28 Haziran 2019 06:59
KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK ÖNCEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ NELERDİR?

KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK ÖNCEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ NELERDİR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken; kural olarak, fasılalı çalışma halinde, kıdem tazminatına imkan vermeyecek şekilde sona ermiş olan önceki çalışmalara ilişkin çalışma süreleri, en son işten çıkıştaki kıdemin hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak Yargıtay, evvelki kıdem ödemesi kazanılan sona ermeler hakkında, zamanaşımı süresi içinde kıdem talep edilebileceğini kabul etmektedir. Burada önemli olan, önceki sona ermenin gerçek bir sona erme olması ve tam tasfiye gerektirmesidir. Örneğin emeklilik,

27 Haziran 2019 17:06
FASILALARLA ÇALIŞMADA KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

FASILALARLA ÇALIŞMADA KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Fasılalı çalışma, birden çok iş sözleşmelerine dayanan, aynı işverenle aralıklı olarak yapılan, ara dönemlerde iş ilişkisinin hiç mevcut olmadığı yani çalışılmayan boş zamanlarla birbirinden ayrılmış ve her biri yeni bir iş sözleşmesiyle yeniden başlamış farklı çalışma sürelerinden oluşan bir çalışmadır. Kanuni dayanağı, 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesidir. Fasılalı çalışma olgusunun kabulünde, kanuni bir şart olmamakla birlikte Yargıtay uygulamasına göre zamanaşımı süresinden daha fazla

27 Haziran 2019 17:03
PART TİME KISMİ SÜRELİ İŞ AKİTLERİNDE KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

PART TİME KISMİ SÜRELİ İŞ AKİTLERİNDE KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

Part time iş sözleşmelerinde kıdem ve kıdem hesaplamanın özellikli bir yanı var mıdır? Part Time iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı, işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin sona erdiği tarihe kadar her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında, aşan zaman için ise oranlama yapılarak hesaplanacaktır. Bu nedenle kısmi süreli hizmet akdine istinaden çalıştırılan bir işçinin kıdeminin hesaplanmasında hizmet akdin başlangıç ve bitişi arasında geçen sürenin

27 Haziran 2019 16:41
MEVSiMLİK İŞTE KIDEM TAZMİNATI VE SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

MEVSiMLİK İŞTE KIDEM TAZMİNATI VE SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

Mevsimlik işte kıdem ve kıdem tazminatı hesaplamanın bazı püf noktaları vardır. Bunlar; Mevsimlik iş sözleşmeleri ağırlıklı olarak turizm sektöründe uygulanan bir sözleşme türüdür. Mevsimlik iş sözleşmesi, mevsim sonunda sona ermez, gelecek çalışma dönemine (mevsime) kadar askıya alınır. Mevsimlik işlerde, işveren mevsim sonunda işçisine yeni mevsimde işe almayacağını yazılı olarak ihbar ettiğinde iş sözleşmesi son bulur. Yeni mevsimde işyeri açılmış olup da, işçi çağrılmamış ise ayrıca ihbar